Vrijwilligers en bestuur

De Vereniging Flevoparkbad is opgericht door een groep liefhebbers van dit prachtig gelegen openluchtzwembad in Amsterdam-Oost. Ons doel is om veel meer mensen te laten genieten van het Flevoparkbad. We willen daarvoor het zwem- en evenementenaanbod verbreden. Daarnaast zorgen we voor een grotere bekendheid van het zwembad. Uiteraard alles in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Ook oefenen we invloed uit op de plannen die de gemeente ontwikkelt voor renovatie en uitbreiding met een binnenbad.

 

Vrijwilligers

Op dit moment hebben we genoeg vrijwilligers voor de kassa en aan de badrand.

Vertrouwenscontactpersoon

Miek Greebe is de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Zij fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag en biedt een luisterend oor. Zij geeft raad en verwijst zo nodig door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging in voorkomende gevallen om preventieve maatregelen te nemen. Neem hier contact met haar op.


Bestuur

De bestuursleden hebben professioneel of als liefhebberij iets met zwemmen in de buitenlucht.

  • Anneke de Vries (voorzitter)
  • Wim van Haendel (vrijwilligers)
  • Mathijs Snel (penningmeester)
  • Hein Bijl (secretaris)
  • Pippa shire (promoteam)

Contact

Secretariaat Vereniging Flevoparkbad
Fokke Simonszstraat 49
1017 TE Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

Bankrekening IBAN NL 30 INGB 000 636 0352
t.n.v. Vereniging Flevoparkbad, AMSTERDAM

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, stuur ons een bericht op info@verenigingflevoparkbad.nl.